Locronan, Finistère, Bretagne, een stad van wevers

Locronan, stad van wevers

Het klimaat van Bretagne en het grote aantal beken hebben zeker bijgedragen tot de uitbreiding van de hennep- en linnenteelt. Vanaf de 15e eeuw specialiseerde de streek van Locronan zich in de productie en de verkoop van henneplinnen dat op de markt voor zeildoek werd verkocht. Het werd een stad van wevers.
Locronan maakt nu deel uit van de hennep- en vlasroute in Bretagne.

Registreren

Registreren

Registreren

Registreren

De Locronan-fabriek rustte de grootste schepen van Europa uit: de schepen van de Franse Royal Navy, de Engelse Navy, de schepen van de Spaanse Marine zoals die van de Onoverwinnelijke Armada, de karavanen van Christoffel Columbus... In de 17e en 18e eeuw was op het grote plein het hotel van de Compagnie des Indes, het Bureau des Toiles, en de rijke lakenhandelaars gevestigd...

Hotel de la Compagnie des Indes

Het is een gebouw van grote allure, daterend uit 1689. Het werd in de 17e eeuw door Colbert opgericht voor de handel in specerijen en luxegoederen. De drie huizen die onderaan het plein te zien zijn, vormden indertijd één geheel.

Bureau des Toiles de la cité des tisserands

Het is een gebouw uit 1669, waar de officier van de koning belast was met de controle van de kwaliteit van de schilderijen voordat ze op de markt werden verkocht en met het aanbrengen van het merk "bezocht in Locronan".
Het in Locronan geweven laken werd vervolgens naar Pouldavid (Douarnenez) vervoerd, de uitvoerhaven voor het laken van Locronan.

Waarom Locronan?

Dankzij de faam van de heilige Ronan werd Locronan verrijkt door de toevloed van pelgrims naar het graf van de heilige Ronan en door de gunsten van de hertogen van Bretagne, met name door de vrijstelling van bepaalde belastingen.

Rond de bedrijvigheid van de fabriek vestigden zich ambachtslieden, winkeliers, kleinburgerij en kleine adel, zoals blijkt uit de rijke residenties aan het kerkplein. Al deze mensen droegen bij tot de levendigheid van de stad.

Kerkplein - Foto: Bernard Galéron